Obdobje Marije Stare

Po Janezovi smrti je vodenje pivovarne prevzela njegova žena Marija Stare, rojena Wolf. Pivovarsko obrt je 26. oktobra 1867 prijavila Zbornici za trgovino in obrt. Pri upravljanju ji je pomagal njen brat Franc Wolf, ki je pri njej tudi stanoval.

Marija Stare

Marija Stare

Leta 1867 je bila letna proizvodnja piva 4800 veder oziroma 2716,8 hl piva. Istega leta so druge pivovarne proizvedle:

  • Koslerjeva v Ljubljani 14 540 veder
  • Pavličeva v Šiški 1340 veder
  • Auerjeva v Wolfovi ul. 2020 veder
  • Perlesova na Čopovi ul. 1730 veder
  • Svetinova v Kamniku 1675 veder
  • Klemenčičeva na Vrhniki 1740 veder
  • Selkerjeva Na zelenem hribu 240 veder

Mengeška pivovarna je bila torej druga največja in je preraščala v industrijsko. Leta 1867 je plačala 381 goldinarjev in 14,5 krajcarja davka na leto (večina Mengšanov je plačevala od 5 goldinarjev 25 krajcarjev do 2 goldinarja 62,5 krajcarja).

Leta 1890 je Marija Stare vodenje pivovarne prepustila sinu Juliju Staretu in jo leta 1892 s pogodbo o dosmrtni renti prenesla nanj. Že naslednje leto 23. januarja 1893 je umrla.

Marija Stare s sinovoma Julijem (desno) in Francetom ter hčerko Marijo

Marija Stare s sinovoma Julijem (desno) in Francetom ter hčerko Marijo