Prva svetovna vojna

19. februarja 1915 je oblast zaradi prve sv. vojne preprečila predelavo ječmena v slad; 15. maja je zasegla 15 000 vagonov slada, namenjenega pivovarnam, in ga predelala v kruh za vojsko. Proizvodnja piva je padla na 70 % in vrček piva se je podražil za 5 kron – odslej je stal 18 kron oziroma 16 vinarjev (Gostilničar, 1916, letnik III, št. 1).

Leta 1916 je bila dosežena prepoved proizvodnje močnega piva, vključno z marčnim. Istega leta so smele pivovarne zvariti le 35 % količine piva iz let 1911 in 1912. Decembra 1917 se je pivo podražilo za 25 %. Vse to je poslabšalo tudi poslovanje mengeške pivovarne.