Začetki mengeške pivovarne

Po družinskem izročilu je Mihael Stare varil pivo še za časa Francozov, saj je menda umikajočim se francoskim vojakom točil pivo kar skozi okno.

Pivovarna Mengeš je bila ustanovljena leta 1818 pri Kramarju v Velikem Mengšu št. 89.

Pivovarna Mengeš okoli leta 1900, desno valjčni mlin v Preserjah

Pivovarna Mengeš okoli leta 1900, desno valjčni mlin v Preserjah

Že leta 1820 so mengeško pivo vozili v Ljubljano, ker je bilo skupaj z vrhniškim zaradi svoje kakovosti in cene konkurenčno takrat majhnim ljubljanskim pivovarnam.

Od šest do dvajset volov je menjaje se noč in dan črpalo vodo iz pivovarniških vodnjakov za potrebe pivovarne. Krmili so jih z ječmenovimi tropinami. Z volmi so takrat tudi razvažali pivo.

Leta 1832 so bili v pivovarni redno zaposleni štirje delavci. Na voljo so imeli le en kotel, na teden pa zavarili 40 veder piva, na leto torej 1920 veder oziroma 1086,72 hl. Šest ljubljanskih pivovarn skupaj je zvarilo 5660 hl piva, kar je povprečno 943,33 hl na vsako.

Leta 1833 je Mihael Stare od Jožefa Blejca kupil hišo v Malem Mengšu in jo podaril sinu Janezu, ki je postal naslednik pivovarne.