Zgodovina pivovarstva na Slovenskem

Na Ljubljanskem barju so arheologi našli 3900 let staro pivsko posodje.

Pri Keltih varjenje piva omenja Plinij, pri Panoncih pa Dio. V Emoni so Rimljani med drugimi božanstvi častili boginjo Ceres, zavetnico pivovarjev.

Slovani, ki so prišli na naše ozemlje, so že poznali pivovarstvo. Pivu so rekli ol. V koroških narečjih najdemo to besedo še danes. Da so poznali pivo v srednjem veku, izvemo iz zapisov o hubah. Pivovarniške hube so se imenovale prevhub.