Leto 1917 – propad mengeške pivovarne

31. marca 1917 je Ljudska posojilnica v Ljubljani od lastnika Karla Stareta in Marije Kaliany, plemenite Kallian, kupila pivovarno in vse, kar je sodilo zraven, za 347 369 šilingov in 44 vinarjev kot poplačilo dolgov očeta Julija Stareta. Tako je Ljudska posojilnica postala lastnica pivovarne in jo kmalu za tem prodala njeni največji konkurentki Pivovarni Union za 600 delnic po 240 kron, kar znese 144 000 kron.

Razglednica pivovarne Union, izdana ob 130 letnici pivovarne

Razglednica pivovarne Union, izdana ob 130 letnici pivovarne

Pivovarna Union si je s prevzemom trga mengeške pivovarne in njene opreme postavila temelje za napredek v času, ko bi se razmere spet uredile. Takoj po nakupu je preselila uporabno strojno opremo, del opreme pa razprodala. Na jugovzhodnem območju so porušili pivovarniške stavbe in dimnik. Še isto leto so prodali pivovarno Grkmanu iz Ljubljane in nato Alojziju Kancu, ki se je moral obvezati, da 50 let ne bo imel pivovarne.

Družina Kanc

Družina Kanc